Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana", Nr. AIF/2022/KAPAC2/44, aktivitāšu preses relīzes:

1. Vidzemes lauku partnerība "Brasla" uzlabos komunikācijas kapacitāti | Siguldas novada pašvaldība (www.sigulda.lv) (14.06.2022.);

2. Apstiprināts projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" | Limbažu novada pašvaldība (www.limbazunovads.lv) (14.06.2022.);

3. Apstiprināts projekts "Vidzemes lauku partnerības "brasla" kapacitātes veicināšana" | Valmieras novada pašvaldība (www.valmierasnovads.lv) (14.06.2022.);

4. Raksts no Kocēnu apvienības Facebook lapas (15.06.2022.).


Komandu koučings

16/sep/2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizē komandu koučingu.

2022. gada 22. septembrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā biedrības Padomes pārstāvji un administrācija tiksies uz komandu koučinga 1. sesiju, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu biedrības misiju, lai sasniegtu biedrības darbības kopīgos mērķus, lai apzinātu biedrībā savu lomu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu, lai tiktu veidota komandas sajūta un paaugstināta spēja sadarboties.

Komandu koučingu vadīs SIA Ieva Zaumane Systemic Change deleģētā pārstāve Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych organizāciju psiholoģe, karjeras konsultante, profesionālās un personīgas izaugsmes koučs, grupu trenere un lektore. 

 

"Ieva Zaumane Systemic Change" ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas piedāvā integrālu pieeju iekšējās komunikācijas vadībā.

 

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


"Pastāvēs, kas pārvērtīsies" /Rainis/

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" vizuālās identitātes izstrāde ir daļa no biedrības pārmaiņām, sākoties jaunajam teritorijas attīstības plānošanas periodam 2023.- 2027. gadam.

Vidzemes lauku partnerībai "Brasla" ir tapis jauns logo, kas atbilst mūsdienu standartiem un dizaina prasībām. Tas atspoguļo sākotnējo biedrības logo, bet ir veidots grafiski pielietojams un minimālistisks, kuru patērētājs var interpretēt un uztvert savādāk – radot vietu iztēlei un pārdomām.

Biedrības logo krāsu palete ir viena no zīmola identitātes pamatiem, kas veido tā atpazīstamību. Zīmola krāsu identitāte ir iedvesmota no dabā esošajām krāsām - ZEME, ŪDENS, SAULE, piezemēti, dabīgi toņi, kas veido organisku, dzīvespriecīgu un siltu sajūtu par zīmolu.

Biedrības identitāti izstrādāja SIA is-not grafiskā māksliniece Elīze Marjutenkova.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Vairāk par projektu ŠEIT.


Uzsākts darbs pie vizuālās identitātes izstrādes

 

01/jun/2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" ir dibināta 2006. gadā, biedrība šajā laikā izsludināja konkursu par logo izveidi, tika iesniegti vairāki pieteikumu darbi, kā atbilstošākais tika izvēlēts pamatskolas audzēkņa darbs. Jaunieša izveidotais logo kalpoja sešpadsmit biedrības darbības gadus, šo gadu laikā ir veicināta uzņēmējdarbības attīstība, uzlabota infrastruktūra, organizēti izzinoši pieredzes apmaiņas braucieni un vēl realizētas neskaitāmas aktivitātes, kas veicinājušas biedrības atpazīstamību un biedrības teritorijas izaugsmi. Taču šo gadu laikā ir mainījusies cilvēku uztvere, domāšana, lai veicinātu lielāku sabiedrības iesaisti biedrības aktivitātēs, lai ietekmētu sabiedrības viedokli par biedrības darbību, atpazīstamību un uzticamību, radot atvērtas un mūsdienīgas organizācijas tēlu, ir nepieciešama vizuālās identitātes uzlabošana. 2022. gada jūnija sākumā, Limbažos, elegantā birojā tikāmies ar SIA is-not vadītāju, dizaineri Elīzi Marjutenkovu, lai pārrunātu par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" jaunās identitātes izveidi. Elīze izstrādās jaunu logo, kas atbildīs mūsdienu standartiem un dizaina prasībām, kas atspoguļos sākotnējo Vidzemes lauku partnerības "Brasla" logo, veidos to grafiski pielietojamu, tai pat laikā, veidojot jaunu identitāti un kopskatu, kuru patērētājs varēs interpretēt un uztvert savādāk - radot vietu iztēlei un pārdomām.

Aktivitāte tiek realizēta Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un SIA is-not arhīvs


Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" prezentēšanas pasākums

20/mai/2022

2022. gada 20. maijā SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda" notika projekta prezentēšanas pasākums.

 

Vairāk par pasākumu ŠEIT.


"Vidzemes lauku partnerības "Brasla"  kapacitātes veicināšana"

28/mar/2022

Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu konkursā apstiprināts Vidzemes lauku partnerības "Brasla" iesniegtais projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla"  kapacitātes veicināšana".

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2022/KAPAC2/44.

Īstenošanas periods: 2022. maijs - 2023. gada maijs.

Projekta kopējais finansējums: 18025.54 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" komunikācijas tīkla, vizuālā tēla kapacitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi projektā plānots īstenot piecas aktivitātes, kas saistītas ar biedrības komunikācijas stratēģijas izstrādi – vizuālās identitātes izstrāde, mārketinga materiāla izstrāde, komandu koučings, seminārs par mūsdienīga zīmola komunikāciju un angļu valodas zināšanu uzlabošana biedrības administrācijai.

Projektu "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/logo_un_komunikacija/Active-citizens-fund.png

Aktīvo iedzīvotāju fonds

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. Turklāt AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos.