Aizritērijs informatīvs pasākums LEADER projektu sagatavotājiem

Otrdien, 2022.gada 8.novembrī, tiešsaistes platformā ZOOM norisinājās Vidzemes lauku partnerības "Brasla" organizēts informatīvs pasākums LEADER projektu sagatavotājiem, kurā tika sniegta vērtīga informācija par projektu sagatavošanas nosacījumiem izsludinātajā LEADER projektu konkursa XIII kārtā.

Ja nevarēji piedalīties pasākumā, nebēdā, prezentāciju iespējams aplūkot ŠEIT.

Ja rodas jautājumi par LEADER projektu sagatavošanu, izmanto iespēju saņemt konsultācijas:

- Vidzemes lauku partnerības "Brasla" birojā, Braslas ielā 2, Straupē, Cēsu novadā, 

- zvanot pa tālr. 26137342 vai

- rakstot uz e-pastu: Liga@brasla.lv.

Atgādinām, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2022.gada 12.novembra līdz 2022.gada 12.decembra plkst.23.59 elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login.

Ar informāciju par izsludināto LEADER projektu konkursa XIII kārtu var iepazīties ŠEIT.