LEADER domubiedru un darītāju rudens forums Smiltenes novadā

No 2022.gada 10.-11.novembrim Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pārstāvji piedalījās Latvijas Lauku foruma organizētajā LEADER domubiedru un darītāju rudens forumā, kas norisinājās brīvdienu mājā "Melderi", Apes pagastā, Smiltenes novadā.

Foruma pirmā dienā ar Kultūras ministrijas pārstāvi tika diskutēts par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, vēsturisko zemju likumu un ar Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieku par atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanu reģionos, bet darba grupās izrunāti vietējo rīcības grupu lēmumpieņemšanas procesi - tā izaicinājumi, neskaidrie jautājumi, labā prakse un risinājumi. Dienas noslēgumā, pielaikojot muižas salona aksesuārus, īpašā gaisotnē tika iepazīta Ziemeru muižas vēsture un izbaudīta tās burvība.

Foruma otrā dienā, pēc rīta pastaigas pa brīvdienas mājas "Melderi" apkārtni, norisinājās sarunas ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem par aktuālo kopējā lauksaimniecības politikā 2023.-2027.gadam un LEADER pieejas īstenošanā. Uzklausīts Somijas vietējās rīcības grupas pieredzes stāsts par starptautisko sadarbības projektu īstenošanu un noslēgumā iepazīti Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenotie LEADER projekti.

Galvenās atziņas no foruma:

- Svarīgi ir saglabāt to, kas ir šodien, lai tas būtu pieejams arī rīt (piem., prasmes, tradīcijas, savdabība, kultūrtelpa u.c.), lai varam justies lepni par vietu, kur dzīvojam, kam jūtamies piederīgi;

- Ļoti svarīgi ir saglabāt vēsturisko identitāti;

- Jebkura kopīgā tikšanās rada enerģiju turpmākajam darbam;

- Nozīmīgi ir tikties ar vadošās organizācijas pārstāvjiem un kopīgi diskutēt par aktuālo, svarīgo nākotnē.

Paldies Latvijas Lauku forumam par saistošo, pamācošo un informatīvi izglītojošo pasākumu un Alūksnes lauku partnerībai par sirsnīgo uzņemšanu!

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs