LEADER domubiedru un darītāju rudens forums Talsu novadā

No 2021. gada 12. – 13. oktobrim, tiekoties vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, atpūtas kompleksā "Rezidence Kurzeme", kas atrodas Talsu novadā, norisinājās biedrības "Latvijas Lauku forums" organizēts LEADER domubiedru un darītāju rudens forums.

Foruma pirmā diena iesākās ar ieskatu nākotnē, ņemot vērā LEADER/SVVA pārejas periodu un iesaistīto pušu procesus, kopīgi tika ieskicēta nākotnes ceļa karte – laika līnija turpmākajiem diviem gadiem Eiropas, Latvijas un vietējo rīcības grupu līmenī. Uzklausīta Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvju sniegtā aktuālā informācija par nākamo plānošanas periodu, tika diskutēts par fondu administrēšanu, nosacījumiem, pieejamo atbalstu un iepriekšējā plānošanas perioda problēmpunktiem. Dienas noslēgumā izspēlēta komandu spēle, lai veicinātu dalībnieku radošumu, savstarpēju sadarbību un komunikāciju, kā arī darba grupās izrunātas vietējo rīcības grupu funkcijas un lomas.

Foruma otrā dienā, pēc rīta pastaigas pa atpūtas kompleksa teritoriju, tika iepazītas stratēģiskās un radošās domāšanas metodes, diskutēts par to pielietošanu ne tikai ikdienas darbā, bet arī stratēģisko dokumentu izstrādē, kā arī tika gūts īss ieskats attīstības plānošanas sistēmā, lai saprastu kā visi dokumenti sasaistās. Forums noslēdzās ar biedrības "Talsu rajona partnerība" teritorijā īstenoto LEADER projektu apskati.

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs