Noslēgusies X kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši SVVA stratēģijai

Biedrībā “Vidzemes lauku partnerība "Brasla"” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" X kārtas uzņēmējdarbības projektu pieteikumu iesniegšana.

Projektu konkurss tika izsludināts 5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 266 685,38 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 34 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 723203.97  apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – 10. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 200014.03; kopējais iesniegto projektu skaits – 27, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 555711.65;

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – 10. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 66671.35; kopējais iesniegto projektu skaists – 7, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 167492.32.

2.Rīcības izvērtēto,sarindoto projektu saraksts.

X kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

No 2021. gada 4. marta X kārtas LEADER projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestā turpmākai izvērtēšanai.

*Informācija atjaunota 19.02.2021.


http://www.brasla.lv/uploads/img/images/Logo_uzraksts.png