Izludināts publiskais iepirkums

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina iepirkumu par video materiālu cikla “Braslas stāsti” uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidi

Paredzēts uzņemt, sagatavot un pārraidīt vismaz astoņu raidījumu sēriju “Braslas stāsti”, kur katra raidījuma garums ir vismaz no 20 līdz 24  minūtes, izmantojot Pasūtītāja informatīvo materiālu par biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” īstenoto SVVA stratēģiju un tās ietvaros realizētajiem projektiem un aktivitātēm.

Sludinājums pieejams ŠEIT.

Nolikums

Tehniskā specifikācija (pielik.Nr.1)

Pieteikums (pielik. Nr.2)

Finanšu piedāvājums (pielik. Nr.3)

Līgums

Piedāvājums jāiesniedz biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” birojā - Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152 vai Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, piedāvājums nosūtāms elektroniski uz e-pastu Liga@brasla.lv līdz 2020.gada 20. maijam plkst. 16.00.