Lai skanīgs, lustīgs un enerģētisks vasaras Saulgriežu laiks!

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama;
Kad atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.

/Latv.t.dz.)

Skanīgu, lustīgu un enerģētisku vasaras Saulgriežu laiku novēl Vidzemes lauku partnerība "Brasla"!