Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros Limbažu novadā labiekārtota infrastruktūra

– Vai zini, kā Staicele kļuva par stārķu pilsētu, kuras ģerbonī ir šis svētais putns?

– Vai zini, kas ir Alojas Ausekļa vidusskolas himnas "Uz skolu" vārdu autors?

– Vai zini, kā cēlies Staiceles pilsētas nosaukums?

Ja vēlies rast atbildi uz šiem jautājumiem, apceļo Limbažu novadu un iepazīsti dabas un vēsturiskos apskates objektus Braslavas, Brīvzemnieku pagastā un Alojas, Staiceles pilsētā, kur, lai nodrošinātu informētību un veicinātu tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" ietvaros kopumā uzstādīti 3 informācijas stendi (Braslavas parkā, pie Puikules muižas un Staiceles Lībiešu muzeja "Pivālind") un 13 katedra stendi (piem., Staicelē pie tūrisma informācijas centra, Stārķa ligzdas, Staiceles papīrfabrikas, Staiceles Evaņģēliski Luteriskās baznīcas un citviet) ar aprakstiem un fotogrāfijām vietās, kur tie bija nepieciešami, kā arī Puikules muižas parkā labiekārtota atpūtas vieta, kur uzstādīts galds ar soliem.

Paldies SIA "Daworkss" par stendu rāmju izgatavošanu un SIA "I&L Reklāmdruka" par maketēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu!

Lai jaunām zināšanām un pozitīviem piedzīvojumiem bagāts ceļojums!

Projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"Nr. 19-00-A019.333-000001, ko realizē Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Foto: Ineses Timermanes arhīvs

Vairāk foto ŠEIT.