Sveiciens svētkos!

Novēlam sirdssiltus un gaišus Ziemassvētkus, radošām idejām un panākumiem bagātu Jauno 2022.gadu!

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,

Ko šovakar zeme debesīs dzied.

Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,

Ar kuru var droši caur putekļiem iet.

/K.Apškrūma/