Tiek pagarināts gada pārskatu iesniegšanas termiņš –30.jūnijs

4. martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas vēl jāapstiprina Saeimai.

Ar grozījumiem paredzēts noteikt garāku termiņu – 2021.gada 30.jūniju - biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju gada pārskatu par 2020. gadu iesniegšanai. Tas pats attiecas uz sabiedriskā labuma organizāciju un sociālo uzņēmumu darbības pārskatiem par 2020. gadu un publiskas personas pārskatu par dāvinājuma (ziedojuma) izlietojumu iesniegšanai. Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un nevalstisko sektoru, kā arī izdiskutēts un atbalstīts finanšu ministra vadītajā vadības grupā. Ar  grozījumiem var iepazīties ŠEIT.