Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā!

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvuzeme

Divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvuzeme

Visa mūža garumā.

/K.Skujenieks/