Vidzemes lauku partnerības "Brasla" biedru kopsapulce

Aicinām uz biedrības "Vidzemes lauku partnerība "Brasla"" biedru kopsapulci, kas notiks 2021. gada 24. martā plkst. 15.00, tiešsaistes platformā ZOOM.

Darba kārtība:

  • Atskats, prezentācija par 2020.gadu, svarīgākie darbi, pasākumi;
  • Biedrības gada pārskata apstiprināšana;
  • Padomes sastāva darbības termiņa pagarinājums;
  • Diskusijas, priekšlikumi.

PILNVARA balss nodošanai biedru kopsapulcē.

Parakstītu pilnvaru nosūtīt  uz e-pastu liga@brasla.lv līdz š.g. 23. martam.

Pieteikšanās ŠEIT.

Pamācība tiešsaistes programmas ZOOM uzstādīšana datorā un lietošana.

Saite, lai pieslēgtos tiešsaistes platformai ZOOM, tiks nosūtīta trīs dienas pirms kopsapulces.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: Liga@brasla.lv vai zvanīt pa tālr.  Līgai Kārkliņai 26137342.