Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kopsapulce un sarunas par nākotni

Piektdien, 2021. gada 24. septembrī, Limbažu novada pašvaldības ēkā, vienlaikus tiešsaistes platformā, norisinājās Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kopsapulce un sarunas par nākotni, kuru organizēja Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar biedrību "Latvijas Lauku forums", aktīvajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem, pulcējot biedrības biedrus un citus interesentus.

Biedrības izpilddirektore Līga Kārkliņa klātesošos informēja par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" notikušajām LEADER aktivitātēm līdz 2020.gadam, ELFLA rīcību plānu, biedrības darbību, starpteritoriālo un starpvalstu sadarbības projektu aktivitātēm. Vienlaikus dalībnieki tika iepazīstināti ar biedru izvirzītiem Padomes kandidātiem un izvirzīto kandidātu motivāciju, ieguldījumu un ieguvumiem turpmākajam darbam biedrībā. Kopsapulces laikā notika balsošana par biedrības Padomes (lēmējvaras) sastāvu uz trijiem gadiem, ievērojot pēctecības principu.

Limbažu novada pašvaldības aģentūras LAUTA direktore Ilze Millere un SIA I&L Reklāmdruka īpašnieks Ilmārs Čarna dalījās pieredzē par veiksmīgi īstenotajiem LEADER projektiem.

Pasākuma noslēgumā tika prezentēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" lauku attīstības barometra rezultāti un pārrunāti aktuālie izaicinājumi, iespējamie risinājumi un prioritātes lauku teritoriju nākotnei. Dalībnieki darba grupās diskutēja un izvirzīja priekšlikumus prioritātēm, kuras tika atzīmētas kā būtiskākās, pēc noteiktiem kritērijiem (traucējošie aspekti, nākotnes realitāte un ideja vai labā prakse). Diskusijās izteiktās atziņas un ierosinājumus uzklausīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāve.

Sakām paldies padomes locekļiem par līdz šim ieguldīto darbu! Sveicot jaunievēlētos padomes locekļus, novēlam darbīgus un idejām raženus turpmākos trīs gadus!

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs