Pēdējā LEADER projektu konkursa IX kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas diena

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login- līdz 2020.gada 2. decembra plkst 23.59.


http://www.brasla.lv/uploads/img/images/Logo_uzraksts.png