Tikšanās ar ZM un LAD pārstāvjiem

Norises laiks: 2021. gada 19. janvāris, plkst. 11.00;

Norises vieta: Tiešsaistē ZOOM platformā.

Organizators: Latvijas Lauku forums.

 Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, vietējas rīcības grupas informēja par:

  • pārejas perioda 2021.-2022. LEADER programmas ieviešanu;
  • finasējuma pieejamības plānošanu;
  • starptautisko projektu aktualitātēm;
  • LEADER projektu uzraudzības plānošanu 2021. gadā.