Tikšanās par īsajām pārtikas piegādes ķēdēm

Biedrība "Latvijas Lauku forums" rīko tiešsaistes darbnīcu, kurā tiks:

- prezentēts jaunākais AREI pētījums par ZPI;

- veidotas fokusa grupas īso pārtikas piegādes ķēžu izzināšanai;

- apzināta VRG loma īso pārtikas piegādes ķēžu veicināšanā un risinājumu modelēšanā.

Norises laiks un vieta:

- 2022. gada 21. septembrī plkst. 15:00;

- Tiešsaistes platformā ZOOM.