Vidzemes lauku partnerības "Brasla" Padomes tikšanās

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" Padomes tikšanās 2022. gada 4. oktobrī plkst. 15:00 Vidzemes lauku partnerības "Brasla" birojā (adrese: Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads) un tiešsaistes platformā ZOOM.

Darba kārtība:

1. Kārtas izsludināšana ar sadalīto finansējumu apstiprināšana;

2. Priekšlikumi/diskusija par biedrības Padomes nolikumu un Vērtēšanas komisijas nolikumu;

3. Padomes lēmums par administratīvo vadītāju projekta sagatavošanai.