Notikumi

9. oktobrī aicinām piedalīties izzinošā pieredzes pasākumā

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” šī gada 9. oktobrī aicina visus interesentus piedalīties izzinošā pieredzes pasākumā "LEADER projektu labā prakse un ieceres Saldus rajona attīstības biedrības teritorijā", kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām.

Aicinām pieteikties Latvijas uzņēmēju, biedrību "No Salacas līdz Rūjai" un Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritoriju pārstāvju pieredzes apmaiņas pasākumam Kurzemē no 2019. gada 10.-11.

Starpvalstu projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros, aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas pasākumam Kurzemē no 2019. gada 10.-11. augustam.

Starpvalstu projekta ietvaros, vietējo rīcību grupas rīko semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā

Vietējo rīcību grupu- Vidzemes lauku partnerība "BRASLA", "NO SALACAS LĪDZ RŪJAI" un VRG Vācijā „FLECHTINGER HÖHENZUG” (« FLEŠTINGERA GRĒDA«) starpvalstu projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros rīko darba grupas un iesaistīto uzņēmēju semināru par tēmu – kūdrāju un kūdras purvu revitalizācija un iespējamā izmantošana uzņēmējdarbībā.

Aizvadīta starpteritoriāla sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš-uzņēmēju aktivizēšanas iespēja" pirmā aktivitāte, kurā piedalījās vairāk kā trīsdesmit dalībnieki.

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" starpteritoriālā projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” sadarbībā ar biedrībām -Jūrkante, Abulas lauku partnerība, Cēsu rajona lauku partnerība, No Salacas līdz Rūjai, Sateka un citi interesenti, 3. oktobrī izzinošā semināra laikā sakārtoja seno dzelzceļa posmu no “Mežvaldēm” līdz Mežkadaga piestātnei velo braukšanai.

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā finansējuma prioritātes, jāveido atbalsta programmas arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un videi draudzīgas saimniekošanas principu ievērošanu.