Notikumi

Piecelies un izkusties!

Cēsu novada kopienu iniciatīvu projektu konkursā apstiprināts Vidzemes lauku partnerības "Brasla" iesniegtais projekts "Piecelies un izkusties!".

Ciemos pie igauņu kolēģiem

23. un 24. maijā Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un biedrības “Jūrkante” pārstāvji devās pieredzes apmaiņā pie kolēģiem Igaunijā. Biedrību pārstāvji devās uz Viljandi reģionu un tikās ar vietējās rīcības grupas MTÜ Võrtsjärve Ühendus (Vortsjarve biedrība) izpilddirektoru Karlu Ōmblusu un projektu vadītāju Jane Kipper.

6. Latvijas Lauku kopienu parlaments – viedokļu rezonanse viedai attīstībai

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus, kā arī iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, PIETEIKTIES dalībai 6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā, kas šogad notiks Madonas novada Ērgļos no 14. līdz 16. jūnijam, lai mainītos pieredzēm, iesaistītos cieņpilnās diskusijās, rastu jaunas sadraudzības ideju īstenošanai un smeltos iedvesmu no citiem Latvijas lauku attīstības ekspertiem un praktiķiem, uzzinātu par jaunām metodēm un sekmētu rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Kopienu parlamenta trīs dienu norises laikā patiesus un praktiskus ziņojumus, pieredzes stāstus un uzrunas sniegs aptuveni 70 praktiķi, pētnieki, politikas veidotāji, uzņēmēji, aktīvisti un citi pārstāvji no dažādiem sektoriem kopienās, novados, nacionālā un Eiropas mērogā.

Viedā trešdiena | 31.05. plkst 14:00

Aicinām piedalīties Viedajā trešdienā, kuras laikā tiksimies uz sarunu ar Ansi Bērziņu, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāju par ziedošanu kā metodi un iespēju lauku kopienās. Kas ir filantropija, ko tā iekļauj un kāpēc svarīgi atcerēties par ziedošanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības ietvaros?