Notikumi

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" konkursam Dižprojekts 2022 izvirzījusi projektu "Redzi, domā un dari!"

Ar labi paveikto ir jālepojas, jo tas var iedvesmot citus, tā vairojot pozitīvo, iedrošinot rīkoties un attīstīt Latvijas lauku teritoriju potenciālu. Vienlaikus radītām darbavietām, izveidotiem uzņēmumiem, labiekārtotām un jaunradītām sabiedrībai pieejamām vietām un citiem nozīmīgiem rezultātiem, LEADER projekti ļauj ieraudzīt arī piepildītus sapņus un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Aizvadīta "Apaļā galda" diskusija Bīriņu pilī

2023. gada 10. februārī Bīriņu pilī biedrības "Latvijas Lauku forums" un Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā "Apaļā galda" diskusijā par pārtikas zaļo publisko iepirkumu (ZPI) izglītības iestāžu ēdināšanas jomā vienkopus pulcējās pārtikas ZPI ieinteresētās puses, lai apmainītos ar atšķirīgām pieredzēm, zināšanām, redzējumu un jaunāko informāciju.

"Apaļā galda" diskusija Bīriņu pilī

Latvijas Lauku forums un Vidzemes plānošanas reģions aicina interesentus 10. februārī plkst. 11.00 uz Bīriņu pili (Limbažu novads), lai satiktos "Apaļā galda" diskusijā par pārtikas zaļo publisko iepirkumu (ZPI) pašvaldību teritorijās.

Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry, 2022. gadā noslēdzās starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", kura ietvaros organizēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākumi, tūrisma konference, pieredzes apmaiņa Somijā un Latvijā, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.