Ielūgums uz konferenci - diskusiju

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" starpteritoriālā projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU) ietvaros, aicina uz konfereci - diskusiju “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”.

Aizvien vairāk uzņēmēju Latvijā pārliecinās, ka reģionu infrastruktūra ir piemērota uzņēmējdarbības veikšanai – pieejamākas ražošanas telpas, zemes gabali apbūvei un cilvēkkapitāls, labvēlīga vide ES un nacionālā atbalsta finansējuma piesaistei. Tomēr starta finansējums jeb aizdevumi finansējuma piesaistei reģionu uzņēmējiem apsīkst. Iemesli ir dažādi, piemēram, komercbanku klātbūtne reģionos pakāpeniski samazinās, reģiona uzņēmēju salīdzinoši nelielu summu aizdevumu pieprasījums un citi. Balstoties uz ‘SKDS Pētījumu centrs’ veikto pētījumu 2019. gada nogalē, nedaudz vairāk kā puse reģionu esošie un topošie uzņēmumi pēdējo trīs gadu laikā ir mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstībai. No tiem aptuveni trešdaļai to iegūt neizdevās – līdz ar to plānotā saimnieciskā darbība tika samazināta vai pilnībā pārtraukta. 

Lai reģionālā ekonomika turpinātu augt, tajā tiktu veidoti un attīstīti uzņēmumi, nepieciešams veicināt jaunas, alternatīvas uzņēmumu kreditēšanas formas, kam jo īpaši svarīgs ir valsts un likumdevēju atbalsts.

Lai meklētu risinājumus alternatīvu aizdevumu pakalpojumu pieejamības veicināšanai reģiona uzņēmējiem ielūdzam Jūs uz diskusiju:

 “Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvām krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem”

Tiešsaistē: https://www.segums.lv/tiesraide/

Norises laiks: 2021. gada 25. februārī, plkst. 11:00-13:00.

Pasākuma programma.

Diskusijā piedalīsies politiķi, publiskā sektora vadītāji, pašvaldību un krājaizdevu sabiedrību pārstāvji, kā arī reģionu uzņēmēji. Diskusiju moderēs žurnālists Jānis Domburs.

Diskusiju rīko: Biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla", “Lauku Attīstības Partnerība”, “Pierīgas partnerība”, “No Salacas līdz Rūjai”, “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, “Kandavas Partnerība” .

Vairāk informācijas:

Arnita Beinaroviča

Tālr.: 27805675

e-pasts: arnita.beinarovica@ka.lv