Projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" aktivitātes

Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā Vidzemes lauku partnerības ”Brasla” darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” pastāvēšanas mērķī, kur Vidzemes lauku partnerības “Brasla” vēlas veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā.

Kas ir SEGUMS?

Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos.

Platformas mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā.

Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

Platformā ir atrodami:

 • kontaktu informācija par biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.
 • aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.

Kā izvietot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?

Aicinām informēt Vidzemes lauku partnerības “Brasla” konktaktpersonu: pa tālr. 26137342 vai rakstot e-pasts: Liga@brasla.lv par vajadzību izvietot informāciju par teritorijas nebanku aizdevējiem.

Informācijas izvietošana ir bez maksas.

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?

SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.

SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.

SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.

Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu-vietu, kur satikties esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar reģiona nebanku aizdevēju.

Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS.

Pētījuma kopsavilkums

2019.gada nogalē, sadarbībā ar SIA 'SKDS Pētījumu centrs', tapis pētījums par Latvijas lauku reģionos esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām, līdzšinējo pieredzi un nākotnes iecerēm finanšu aizņēmumiem uzņēmējdarbības attīstībai.

Pētījuma ietvaros, 52 pagastos, 6 pilsētās 2019.gada novembrī tika veikta aptauja. Aptaujas mērķis bija esošo un potenciālo uzņēmēju reģionos finanšu vajadzības, iespējas sava uzņēmuma darbībai.
Aptaujā piedalījās 314 respondenti.

Būtiskākie fakti Pētījumā:

 1. Nedaudz vairāk kā puse (53%) aptaujāto ir norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā, uzņēmējdarbības uzsākšanai jeb veicināšanai, ir mēģinājuši piesaistīt finanses uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai;
  2. Kā biežākais finanšu piesaistes veidi - 43% aptaujāto ir vērsušies bankā, 13% nebanku sektorā (privātie aizdevēji), ELFLA finansējums 12%, 10% Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās, ALTUM 8%, Nodarbinātības valsts aģentūra programmās 8%;
  3. Trešdaļai no aptaujātajiem, kuri bija vērsušies bankā, nav izdevies iegūt aizdevumu, galvenokārt nepietiekoša nodrošinājuma dēļ. Nereti potenciālie aizņēmēji paši ir atteikušies turpināt finanšu piesaisti kredīta veidā, saistībā ar paaugstinātām prasībām kredīta nodrošinājumam.;
  4. 26% no finanšu piesaistes vajadzībām bija summās līdz 10 000.00EUR. 22% summām robežās no 10 001.00EUR līdz 20 000.00EUR, 13% robežās no 20 001.00EUR līdz 30 000.00EUR, 14% robežās no 30 001.00EUR līdz 50 000.00EUR, 8% robežās no 50 001.00EUR līdz 75 000.00EUR;
  5. No tiem aptaujas dalībniekiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā centušies piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai, 52% ir vēlējušies saņemt SIA darbībai, 20% zemnieku saimniecībām, 18% pašnodarbinātas personas saimnieciskajai darbībai;
  6. No visiem aptaujas dalībniekiem 2/3 daļas jeb 66% ir norādījuši finanšu piesaistes vajadzību tuvāko 5 gadu laikā uzņēmējdarbības aktivizēšanai, 39% no tiem ir norādījuši apgrozāmo līdzekļu pieejamības vajadzību summām līdz 10 000.00EUR, 18% summām robežās no 10 001.00EUR līdz 20 000.00EUR. Nedaudz vairāk kā trešdaļa jeb 36% aptaujas dalībnieku ir norādījuši aizdevuma izlietojuma termiņu līdz 5 gadiem.

  Pētījuma rezultāti iezīmējuši lauku reģiona uzņēmēju aktivitāti, mērķus darbības aktivizēšanai un vajadzības finanšu piesaistei, meklējot finanšu avotus ārpus bankām. Īpaši COVI-19 seku likvidēšanai, aktivizējies ir sīko un mazo uzņēmēju (Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikums) konkurētspējas veicināšanas jautājums. Apgrozāmo līdzekļu pieejamība īstermiņam, ELFLA projektu līdzfinansējuma jeb priekšfinansējuma pieejamība (īpaši LEADER projektiem summās līdz 20 000.00EUR ar atbalsta intensitāti vidēji 70%), darbinieku mājasaimniecību aizdevumu pamatsummu atlikšana jeb atmaksas termiņu pagarinājumi (vidēji summām līdz 5 000.00EUR).

Pētījuma izvērsta informācija ir pieejama ŠEIT.

Aizdevēji

“Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā, nebanku sektorā aizdevumi fiziskām un juridiskām (zs, ik) personām ir pieejami kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības:

 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE", reģ.Nr. 40203171441, Limbažu nov., Limbaži, Rīgas iela 16,  tālr. 28350218, e-pasts agris.veveris@gmail.com
 • Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, reģ.Nr. 44103023597, Pārgaujas nov., Straupes pag., Plācis, "Tautas nams", tālr. 22003082, 64132196.

Par projektā "Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai" paveikto, skatīt ŠEIT.

Aktivitātes iespējamas ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005.