Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma konference

2021.gada 3.septembrī notika starpvalstu sadarbības projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās", Nr. 19-00-A019.333-000004, noslēguma pasākums, kuru organizēja biedrība "No Salacas līdz Rūjai" sadarbībā ar biedrību Vidzemes lauku partnerība "Brasla".

Vairāk ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs