Aktualitātes

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana IV kārta

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" IV kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana III kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" III kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 

LEADER konference Igaunijā

No 24.-26. augustam 2016.g. Igaunijas pilsētā Jäneda norisinājās starptautiska sadarbības konference “LEADER Fair for Transnational Cooperation”

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana II kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" II kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 

LINC pasākums Ungārijā

No 27.09.2016.-29.09.2016. Ungārijā pilsētā Dabas norisinājās starptautiskais LEADER  (LEADER Inspired Network Community (LINC) International Conference 2016)  pasākums LINC 2016.

Vietējo rīcības grupu (VRG) KARTE

Vietējās rīcības grupas (VRG) ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.